Cynghorwyr

Y Cyngor / The Council

Aelodau'r Cyngor  / Council Members

Cadeirydd / Chairman  -  Lynda Massarelli - Fferm Cefnfaes, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590676

Is Gadeirydd / Vice Chairman   -   Meredydd Williams  -  Tyddyn Du, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590281

Cynghorydd Sir / County Counciller  -  Elfed Roberts  -  Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590278

Cynghorwyr / Councillers

Eurwyn Jones  -  Derwen, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590339

Gareth Wyn Jones  - Felenrhyd Fach, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590231

Tom McQuilling  -  Tyddyn Garreg, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590269

Eirian Hoyle  -  Gwelfryn, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590398

Dafydd Morgan  -  Hafan, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590640

Tomos Rhys Parry-Ephraim - Tyddyn Merched, Cwm Cynfal, Ffestiniog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  07507290580

 

Clerc / Clark - Carys Haf  Jones, 4 Heol Bowydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Rhif ffon cyswllt -  01766 832 442  /  07900 154 947