Cynghorwyr

Y Cyngor / The Council

Aelodau'r Cyngor  / Council Members

Cadeirydd / Chairman  -  Eirian Hoyle  -  Gwelfryn, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590398

Is Gadeirydd / Vice Chairman   -   Heulwen Parry - Bryn Tirion, Gellilydan, Gwynedd

Cynghorydd Sir / County Counciller  -  Elfed Roberts  -  Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590278

Cynghorwyr / Councillers

Eurwyn Jones  -  Derwen, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590339

Gareth Wyn Jones  - Felenrhyd Fach, Maentwrog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590231

Lynda Massarelli - Fferm Cefnfaes, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590676

Meredydd Williams  -  Tyddyn Du, Gellilydan, Gwynedd.

Rhif Ffon:  01766 590281

Tomos Rhys Parry-Ephraim - Tyddyn Merched, Cwm Cynfal, Ffestiniog, Gwynedd.

Rhif Ffon:  07507290580

Clerc  - Carys Haf  Jones, 4 Heol Bowydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Rhif ffon  -   07900 154 947